Консультації та питання співробітництва за телефонами:

+380 (44) 332-33-19
+380 (44) 423-90-81
+380 (50) 331-78-72
jark@ukr.net

Клінічні випробування

ПЕРЕЛІК КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ОЦІНОК ПРОДУКЦІЇ
ПІД ТОРГІВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ "ЙОДІС"

 1. Академія медичних наук України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренко.
  Вивчення впливу споживання води "Йодіс" на показники йодного дефіциту у дітей шкільного віку.
  Керівник – Зав. лаб. епідеміології ендокринних захворювань доктор медичних наук В.І. Кравченка.
 2. МОЗ України, Інститут екогігієни та токсикології ім. Л.І. Ведмідь. Клінічна експертиза збагаченого йодом хліба під торговою маркою "Йодіс" Керівник – Зав. відділом дієтології та клінічних досліджень медико-профілактичних засобів, доктор медичних наук П.А. Карпенка.
 3. МОЗ України, Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Український державний центр стандартизації та контролю якості природних та преформованих лікувальних ресурсів.
  НДР лабораторно-клінічних випробувань мінеральної лікувально-їдальної води "Йодис" Керівник Державного центру стандартизації та контролю якості природних та преформованих лікувальних ресурсів, к.х.м. Є.М. Нікіпелова.
 4. МОЗ України, Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Український державний центр стандартизації та контролю якості природних та преформованих лікувальних ресурсів.
  Висновок щодо встановлення стабільності складу, властивостей та термінів зберігання "Йодіс-концентрату"
  Керівник Державного центру стандартизації та контролю якості природних та преформованих лікувальних ресурсів, к.х.м. Е.М.Нікіпелова.
 5. Міністерство освіти та науки України, Науково-дослідний інститут фітотерапії. НДР "Вивчення впливу "Йодіс-концентрату" на показники йодного дефіциту у дітей шкільного віку".
  Керівник – Директор НДІ фітотерапії, доктор медичних наук О.М. Ганич.
 6. Міністерство освіти та науки України, Науково-дослідний інститут фітотерапії. НДР "Йодіс-концентрат" для вагітних жінок та породіль"
  Керівник – Директор НДІ фітотерапії, доктор медичних наук О.М. Ганич.
 7. СБУ, Військово-медичне управління, Центральна поліклініка Військово-медичного управління Служби безпеки України.
  Звіт про результати використання "Йодіс-концентрату" в умовах шпиталю СБУ Керівник – Начальник Управління, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор М. Захараш.
 8. Академія Медичних наук України, Інститут урології та нефрології.
  Звіт про проведення клінічних випробувань лікувально-профілактичних бальзамів торгової марки "Сустагін" (що містять "Йодіс-концентрат")
  Керівник – Лікар вищої категорії Спиридонов В.К.
 9. ГУ Науково-дослідний інститут екології людини та гігієни довкілля ім. А.Н.Сісіна РАМН (Російська Федерація).
  Висновок за результатами гігієнічної оцінки "Сировина для виробництва йодованих продуктів "Йодіс-концентрат" (ТУ У 14326060, 003-98)
  Керівник – Зав. лабораторією питного водопостачання, доктор медичних наук Р.І.Михайлова.
 10. АМН України, Науковий центр радіаційної медицини, Інститут Експериментальної радіології.Звіт про науково-дослідну роботу "Біологічна активність мінеральної лікувально-їдальні води "Йодіс"
  Керівник – Зав. лабораторією доктор медичних наук, професор Л.А.Порохняк-Гановська.
 11. МОЗ, Національний медичний університет, кафедра гігієни харчування. Експертиза технічних умов на мінеральну воду "Йодіс-концентрат" Керівник - Зав. кафедрою гігієни харчування, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії – В.І. Ципріян.
 12. Кримський Республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова.
  Тимчасові методичні рекомендації для експериментального застосування біологічно активного йоду у фізіотерапевтичному лікуванні хворих на базі Київської міської бальнеолікарні ("Йодіс-концентрат", ТУ У 14326060, 003-98) Керівник - Директор інституту, доктор медичних наук, професор С.С. Солдатченку.
 13. Республіка Болгарія, Міністерство охорони здоров'я.
  Санітарний дозвіл на ввезення "Сировини для виробництва йодованих продуктів"
  Йодіс-концентрат" Керівник - Головний Державний санітарний інспектор, д-р Тенчо Тєньов
 14. Республіка Білорусь, Міністерство охорони здоров'я, Білоруський науково-дослідний інститут неврології, нейрохірургії та фізіотерапії.Висновок з бальнеологічної оцінки питної газованої йодованої води "Йодіс" Керівник – Головний спеціаліст МОЗ РБ, керівник лабораторії фізичних методів лікування та курортології, лауреат Державної премії, академік БІА, кандидат медичних наук – Е.С. Кашицький.
 15. Чеська Республіка, Міністерство охорони здоров'я.
  Висновок про продукт - здорова вода "Йодіс" Керівник - Директор відділу гігієни та епідеміології, RNDr Карла Ржигова.
 16. Угорщина, Міністерство сільського господарства та регіонального розвитку, Головне відділення з ветеринарної санітарії та перевірки продовольства.
  Висновок на видачу ліцензії на "Столову питну воду "Йодіс" Керівник - Завідувач відділу, д-р Шандор Єлтете.
 17. Республіка Молдова, Міністерство здоров'я та Соціального Захисту РМ, Національний науково-практичний центр превентивної медицини.
  Звіт про НДР на тему: "Вплив споживання йодованої води "Aqua unIQa" (що містить "Йодіс-концентрат") на показники йододефіциту у дітей шкільного віку" Керівник - Заст. директора ННВЦП, науковий директор, доктор хаб. медичних наук, професор Костянтин Спину.